Vår historia

2015

Utbildningsprogrammet Unga Reportar lanseras och fler än 90 klasser anmäler sig. Programmet låter elever i högstadiet och gymnasiet undersöka olika hållbarhetsrelaterade ämnen och sedan redovisa sina slutsatser i reportage.

Ett treårigt samarbete med Kemikalieinspektionen inleds för att inom ramen för Grön Flagg stötta arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor.

Kampanjen Var rädd om din arena tar fram information om allemansrätten för barn och unga, samt utländska besökare och nyanlända svenskar.

2014

Håll Sverige Rent lanserar en exempelsamling med pedagogiskt material, lektionsupplägg och uppgifter från Grön Flagg-nätverket.

Dykningar efter spökgarn på vrak genomförs utanför Ystad.

Projektet Recycle for Life startas, där Håll Sverige Rent samarbetar med Hand in Hand för att skapa hållbara system för återvinning och avfallshantering i delstaten Tamil Nadu i södra Indien. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet.

2013

EU-projektet MARLIN som Håll Sverige Rent var projektledare
för avslutades. För första gången har en helhetsbild av den marina
nedskräpningen runt Östersjön kunnat presenteras baserat på skräpmätningar på 25 stränder i fyra länder.

Nätverket Håll Sverige Rent-kommun lanseras. Ett nätverk bland kommuner som arbetar aktivt mot nedskräpningen i samhället.

Kampanjen Var rädd om din arena lanseras. Kampanjens syfte är att sprida kunskap om allemansrätten och görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

2012

Samarbete med nya Havs- och Vattenmyndigheten inleds.

Håll Sverige Rent lanserar projektet Kusträddarna tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten.

2011

Antalet deltagare i de nationella Skräpplockardagarna slår nytt rekord med över 620 000 deltagare.

Håll Sverige Rents miljömärkning för festivaler, idrottstävlingar och evenemang byter namn till Miljömärkt Event.

Håll Sverige Rent är en central aktör inom Regeringsuppdrag nummer 8 för minskad nedskräpning.

Håll Sverige Rent startar EU-projektet MARLIN (Marin nedskräpning).

2010

Samverkan mellan Håll Sverige Rent och Skolverket inleds.

Under året samlas 1180 ton bekämpningsmedel och 1 500 ton spillolja in av Håll Sverige Rent i projektet Giftfri Miljö i lantbruket.

2009

Håll Sverige Rent påbörjade ett 3-årigt COM-U-projekt. Pedagoger och rektorer ska informeras och ges verktyg i att jobba med miljöfrågor i undervisningen.

Skräpmätning genomförs i flera större kommuner runtom i landet.

2008

Håll Sverige Rent får i uppdrag av Naturvårdsverket att arbeta med alternativ metod för giftfri båtbotten.

De Nationella Skräpplockardagarna slår rekord med 218 000 skräpplockare i cirka 100 kommuner.

2007

Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar inleder ett samarbete för rena och giftfria lantbruk.

Håll Sverige Rent utvecklar tillsammans med Statistiska Centralbyrån en metod för att mäta den faktiska nedskräpningen.

2006

Håll Sverige Rent startar ett samarbete med Länsförsäkringar för att befria landsbygden från skrot och farligt avfall.

2005

Håll Sverige Rent introducerar miljöutmärkelsen Den Gröna Nyckeln i Sverige. Utmärkelsen riktar sig till logianläggningar.

Håll Sverige Rent sjösatte den första av stiftelsens båttvättar i Trosa Gästhamn. Syftet var att marknadsföra båttvättar som ett alternativ till giftiga båtbottenfärger.

Stiftelsen lanserar Östersjöprojektet Baltic SeaBreeze som delfinansieras av EU och genomförs i samarbete med partners i 33 länder runt Östersjön.

Stiftelsen deltar i det EU-finansierade projektet CREST för hållbar turism.

2004

Arbetet mot nedskräpningen intensifieras inom ramen för programmet Håll Sverige Rent för en skräpfri miljö.

Skrotbilskampanjen nylanseras i flera av Sveriges län. Parallellt med denna inleds även en kampanj för insamling av lantbruksskrot.

2003

Håll Sverige Rent firar 20 år som stiftelse. Arbetet med kampanjer, projekt, miljöutmärkelser och utbildning sysselsätter cirka 30 anställda.

2002

Projektet Save the North Sea inleds. Projektet är internationellt, med samarbetspartners i hela Nordsjöregionen, och delvis finansierat av EU.

Projektet Håll Sverige Rent för en giftfri miljö startas för att uppmärksamma den osynliga nedskräpningen och hanteringen av vardagskemikalier.

2001

De nationella kampanjerna Ett skräp om dagen och Skrotbilskampanjen startar.

2000

Håll Sverige Rent registreras i miljöledningssystemet EMAS

1996

Grön Flagg lanseras i Sverige; en internationell miljöcertifiering för skolor och förskolor.

1995

Fler finansiärer och samarbetspartners tillkommer då Förpackningsinsamlingen och Svenska Bryggareföreningen går in i stiftelsens styrelse.

Utbildningsverksamheten utvidgas och erbjuder nu utbildningar även för företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

1994

Blå Flagg lanseras i Sverige; en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder.

1990

Fortsatt kampanjverksamhet med bland annat "Ren stad".

Utbildningsverksamheten NaturligtVis för pedagoger i skola och förskola startas.

1983-90

Håll Sverige Rent växer och blir en mer omfattande verksamhet, bland annat startar kampanjerna "Ren vägren" och "Rena strändernas år".

1983

Stiftelsen Håll Sverige Rent grundas av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack. Stiftelsen får vid denna tid ett halvt öre för varje returburk läsk och öl, pengar som används i kampanjer mot nedskräpning.

1974-83

Logotypen förvaltas av länskommittén i Stockholm som bland annat driver kampanjen "Håll skärgården ren".

1970-84

Kampanjen "Ett renare samhälle" drivs av rikskommittén Håll Sverige Rent tillsammans med länskommitteér i alla län.
Logotypen blir alltmer välkänd.

1962

Kampanjen "Håll Naturen Ren" lanseras på initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen. Logotypen används för första gången.

 

Kontakt