Det här tycker vi

Det finns många lösningar för att minska nedskräpningen. Här är några:

Cirkulär ekonomi

Håll Sverige Rent vill att:
- läckaget ska finnas med i alla processer och diskussioner kring hantering av avfall.
- det ska vara tydligare vilka aktörer som bär vilket ansvar för nedskräpningen.
- producentansvaret för förpackningar, och skräpet som de genererar, ska förtydligas och förstärkas.
- det ställs krav på design som minskar och motverkar nedskräpning.

Plast och marin nedskräpning

Håll Sverige Rent vill att:
- nedskräpningen med plast ska upphöra.
- plastbärkassar helt förbjuds, om nuvarande reglering inte räcker för att hejda problemen med nedskräpning av plast.
- lagar kring marknadsföring ska reglera hur plast får beskrivas.
- Håll Sverige Rents underlag ska ingå i samtliga utredningar och processer.

Skräpboten och fimpar

Håll Sverige Rent vill att:
- undantaget för fimpar ska tas bort.
- rökning blir förbjudet på fler platser.
- polisen alternativt någon annan aktör använder boten i större utsträckning.

Kommunernas engagemang

Håll Sverige Rent vill att:
- fler kommuner ska mäta skräp.
- det ska bli obligatoriskt för kommunerna att mäta skräp.
- mätbara mål och åtgärder för nedskräpningen ska finnas med i kommunernas avfallsplaner.
- fler kommuner ska mäta hur mycket nedskräpning kostar.

Skolor och förskolor

Håll Sverige Rent vill att:
- fler kommuner ska sätta mål för, avsätta resurser till och prioritera lärande för hållbar utveckling.
- Skolverkets läroplaner ska vara ännu tydligare när det gäller lärande för hållbar utveckling.
- alla barn i skola och förskola någon gång ska delta i skräpplockardagar.

Kontakt