Vårt interna miljöarbete

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner, och vi arbetar varje dag för att nå vår vision. Genom våra projekt, utbildningar och miljömärkningar verkar vi för att minska både individers och olika verksamheters miljöpåverkan.

För att kontrollera vår egen miljöpåverkan och minska den sätter vi varje år upp nya mål för vårt miljöarbete. Vår största miljöpåverkan utgörs av våra resor, trycksaker samt inköp av varor och tjänster. Därför har vi upprättat rutiner för hur vi ska minska vår miljöpåverkan inom dessa områden.

Det allra viktigaste är att vi lyckas med vår verksamhet. Därför är våra verksamhetsmål även våra viktigaste miljömål.

Kontakt