Markägare har problem med nedskräpning – ändå vill få begränsa allemansrätten

onsdag, september 11, 2013

I princip alla vet att det inte är tillåtet att skräpa ned i naturen, vilket en ny Sifo-undersökning som Håll Sverige Rent genomfört visar. Ändå har många av Sveriges större markägare haft problem med nedskräpning under de senaste åren. Men få av markägarna vill begränsa allemansrätten, trots problemen. Det visar en undersökning som Håll Sverige Rent gjort bland markägare runtom i Sverige.

Allemansrätten har ett starkt fäste, både bland allmänheten och bland markägarna. Det visar Håll Sverige Rents två färska undersökningar. Enligt Sifo-undersökningen tycker 92 procent av allmänheten att allemansrätten är viktig att försvara. Av de tillfrågade markägarna och markägareorganisationer, som tillsammans äger cirka 32 procent av Sveriges mark, var det bara en som ville begränsa allemansrätten. Detta trots att nästan samtliga haft problem med allmänhetens vistelse på markerna.

Enligt markägareenkäten är de vanligaste problemen för markägarna nedskräpning, motortrafik, tältning och cykling. Flera markägare beskriver dock att okunskapen om var gränserna för allemansrätten går verkar bli allt större.

– Att skräpa ned i naturen är ingenting som ingår i allemansrätten – ett faktum som de flesta verkar vara medvetna om, säger Anna Linusson, vd på Håll Sverige Rent. Vår undersökning visar dock att nedskräpning är ett ökande problem för markägare. Uppenbarligen räcker inte kunskap för att göra rätt.

Enligt Sifo-undersökningen är kunskapen kring allemansrätten hyfsat hög vad gäller tältning och bärplockning. 84 procent vet att man kan tälta en natt på mark som inte används för jordbruk och som ligger långt från hus där det bor folk, 87 procent vet att man får plocka bär och svamp i skogen utan att fråga markägaren om lov. Dock var det bara 63 procent som vet att man inte får bryta små grenar och kvistar från träd och buskar.

Sifo-undersökningen visar också att 66 procent av de tillfrågade utövar friluftsliv ofta, och att dessa personer anser att allemansrätten är viktig att försvara. Dessa personer har också större kunskap om allemansrätten än de som utövar friluftsliv mer sällan.

Nästa vecka drar Håll Sverige Rent igång en stor kampanj om allemansrätten, där en rad sport- och friluftsprofiler uppmanar alla att vara rädda om naturen – som ju är mångas arena.

Här hittar du Sifo-undersökningen bland allmänheten och enkätundersökningen bland markägare.

 

Kontakt:

Anna Linusson, vd på Håll Sverige Rent, telefon 070-091 22 11
Joakim Brodahl, kommunikationschef Håll Sverige Rent, telefon 070-7286450

Kontakt