Bra att tänka på för dig som plockar skräp längs kusten

Gå igenom vad man ska göra i händelse av en nödsituation som vätskebrist, ett brutet ben, sårskador etc. Är ni flera som hjälps åt med städningen, ta reda på om någon i gruppen har medicinsk utbildning eller kunskap om grundläggande första hjälpen.

Om du inte känner till stranden sedan tidigare, titta efter säkerhetsrisker som steniga områden, hala klippor, giftiga växter och kraftledningar. Om ni är flera som hjälps åt med städningen, informera gruppen om eventuella risker.

Farligt skräp

 • Hantering av vassa föremål, inklusive sprutor eller bitar av krossat glas, ska ske med försiktighet. Vi rekommenderar att föremålen läggs i en behållare med tätt skruvlock, t.ex. en tom flytande tvättmedel flaska, som du märker tydligt med SKÄRANDE.
   
 • Likaså ska behållare med okänt innehåll hanteras som FARLIGT AVFALL och sorteras separat.
   
 • Senapsgas kan forma hårda bärnstensfärgade klumpar, speciellt vid lite kyligare väder. Dessa är mycket giftiga och ska inte vidröras. Meddela kommunen om du misstänker att du hittat ett sådant fynd.
   
 • Nödraket eller andra explosiva föremål kan utlösas och skada både dig och de som står i närheten. Om du hittar en nödraket, kontakta polisen (telefon 114 14) och be om råd hur du ska göra.
   
 • Handgranater är mycket ovanliga fynd men om så sker ska du ringa 112 direkt. Rör inte föremålet och håll avstånd, sätt dig och andra i säkerhet. 

Döda eller skadade djur

Rapportera in fynd av döda djur till Viltsjukdomsövervakningen. Hantera döda eller skadade djur med försiktighet. Använd handskar om du ska hantera djuret pga smittrisk. Mer information finns på  http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/rapportera-in-doda-vilda-djur

Om du hittar intrasslade och/eller skadade djur kan du ringa din kommun eller polisen (telefon: 114 14) för att få råd om hur du ska bära dig åt.

För dig som bor längs Bohuskusten 

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR-stränder, dessa utgör referensstränder och ska inte städas av allmänheten. Informationen som samlas in från referensstränderna utgör ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra skräpet som flyter iland längs våra kuster.

På följande stränder ska du inte plocka skräp:

 • Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun
 • Edsvik, Tanum kommun
 • Ängklovbukten, Saltö, Strömstads kommun
 • Grönevik, Överön, Kungälv kommun
 • Gröderhamnsvik, Lysekils kommun
 • Barrevik, Orust kommun

Osäker på var stränderna ligger? Kolla in strandstädarkartan, där finns OSPAR-stränderna markerade. Strandstädarkartan finns på www.renkust.se

Kontakt