re-think/re-use

Plasten har blivit ett av vår tids stora miljöproblem. När plasten hamnar i hav eller sjöar sönderdelas den i knappt synliga mikroplaster, som också drar till sig de miljögifter som kan finnas i havet. Fiskar och övrigt marint liv får i sig mikroplasterna. När vi människor sedan äter fisk eller annan mat från havet kan mikroplasterna även hamna i oss.

Om vi gör allt vi kan för minska vårt användande av onödig plast, som till exempel att halvera mängden plastpåsar, då har vi kommit en bit på vägen till friskare hav och sjöar.

Tänk om och återanvänd

Genom att använda färre plastpåsar och se dem som något mer än bara en engångsgrej minskar vi risken att de hamnar i naturen och i våra hav. Dessutom sparar vi på jordens resurser.

Så här enkelt är det:

1. Ta med en egen plastpåse, tygväska eller ryggsäck till butiken.
2. Om du köper en plastpåse - använd den flera gånger.
3. Glöm inte att återvinna plastpåsen när den gjort sitt!

Därför ska vi tänka om

Vilken påse är egentligen bäst? Och vad ska man använda till soporna om vi slutar köpa plastpåsar?

Plast - vår tids stora miljöproblem

5-13 miljoner ton skräp hamnar i havet varje år. Det får stora konsekvenser för djur och natur.

Kontakt