Lagstiftning om plastbärkassar

EU har beslutat att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av plastbärkassar från de i snitt 198 plastkassar per person och år som vi använder nu. Genom att minska på mängden plastkassar vi använder minskar vi nedskräpningen och använder våra resurser mer effektivt. Målen för framtiden är följande:

  • 31 december 2019 använder vi 90 plastbärkassar per person och år
  • 31 dec 2025 använder vi 40 plastbärkassar per person och år

I Sverige finns förordning (2016:1041) om plastbärkassar som ska hjälpa oss att uppnå detta. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2017 och innebär att alla som säljer eller ger bort plastbärkassar ska informera om hur plastkassar påverkar miljön, varför det är bra att minska förbrukningen av plastkassar och steg vi kan ta för att göra det.

Det är alltså inte meningen att vi ska byta ut plastkassen mot annan typ av engångspåse. Istället ska vi bli bättre på att återanvända de påsar, kassar och väskor som vi redan har.

Kontakt