För dig som jobbar i naturen

Naturen har inget språkrör, och oftast finns det ingen som städar där. För att påverka människor att inte slänga skräp i naturen har vi flera olika verktyg, kontakta oss gärna så berättar vi mer! Tillsammans kan vi inspirera människor att bara lämna sina egna fotspår när de vistas i naturen.

Kontakt:

Hanna-Kajsa Fernström
Områdesansvarig Ren Natur
070-734 27 25
hanna-kajsa.fernstrom@hsr.se

Skräpmätningar i naturen

Genom att mäta skräp i naturen tar vi reda på var skräpet finns, hur mycket det är och vad för slags skräp som finns där ute och hur olika åtgärder fungerar. Vi får också reda på om det blir mer eller mindre skräp och vi kan utvärdera om de insatser vi gör leder till önskad effekt.

Nudging med skräpholkar

Håll Sverige Rent har genomfört några pilotprojekt med nudging för att uppmuntra besökare i naturen att ta ansvar för sitt eget skräp, men även göra en insats och plocka upp skräp de ser runt omkring sig. Tillsammans med Bergslagsleden och Västkuststiftelsen har vi satt upp skräpholkar på utvalda platser.

Holkarna innehåller påsar och vi uppmuntrar besökare att ta en påse för att ta med sig skräpet hem. På holkarna får besökaren också information om allemansrättens härligheter och skyldigheter. Pilotprojekten har fyllt sitt syfte mycket väl och där vi satt upp holkarna har nedskräpningen minskat.

För barn och unga – Allemansråttans stig

Håll Sverige Rent tillsammans med Länsstyrelsen och Naturum har tagit fram ett koncept för en informativ och inspirerande stig som lär barn om naturen. När barnen går Allemanråttans stig möts de av informationsskyltar och via uppdrag får barnen utforska och lära sig om naturen. Till stigen finns också en bok om allemansrätten som är lämplig för barn i åldern 3-8 år.

Informationskampanjer - Please, leave nothing but footprints

För att påverka människor att inte skräpa ner så är det viktigt att informera, inspirera och engagera. Vi vill att de som besöker naturen endast lämnar sina egna fotspår och jobbar med olika former av informationskampanjer. Kampanjerna är både nationella och i vissa områden har vi utformat lokala kampanjer för att möta ett visst behov.

Tips och tricks dig som jobbar i naturen eller har en verksamhet där dina besökare beger sig ut i naturen:

  1. Informera om er miljöpolicy då kunden bokar sin aktivitet eller boende. Informera om spårlös färdsel och att det som man tar med ut tar man med sig hem.
  2. När gästen checkar in bör miljöpolicyn vara synlig och uppmana gästen att läsa igenom den innan hen checkar in
  3. Minimera engångsförpackningar
  4. Informera om allemansrättens härligheter och skyldigheter
  5. Dela ut eller sälj återanvändbara skräppåsar
  6. Mät skräp med oss
  7. Utbilda er själva och er personal
  8. Jobba med lokala ambassadörer
  9. Genomför Clean-ups i er närmiljö

 

Kontakt