Jag vill göra ett skräpdyk!

Har du ett engagemang för havet och vill göra en insats för miljön? Då kan du dyka efter skräp. Anmäl dig här så skickar vi mer information om vår kampanj.

Anmälan skräpdyk


Kontakt