Bra att tänka på vid ett skräpdyk

Säkerhet att tänka på

Hantera skräpdyket som ett allmänt dyk och gör de säkerhetsgenomgångar och använd de rutiner som ni gör då. Ni dyker på egen risk men det ni kan kolla är om dykarna som är med är försäkrade.

Ha dykledare på land alternativt i båt. Detta är ofta en självklarhet för en dykklubb men kolla gärna en gång extra för säkerhets skull. Beroende lite på hur det ser ut kan det också vara bättre att dykledaren eller annan person finns i en båt som kan var behjälplig om något händer. Om det finns möjlighet kan det också vara bra att ha en extra dykare som kan hoppa i vid behov men det är inte nödvändigt.

Om ni ska dyka i en hamn behöver ni tillstånd från hamnägaren. Kolla om det är några aktiviteter planerade i hamnen eller om det är mycket trafik i hamnen så bör ni utvärdera om delar av hamnen behöver stängas av, om hamnen tillåter det och hur det i så fall kan göras.

Se upp för farligt skräp

Hantering av vassa föremål, inklusive sprutor eller bitar av krossat glas, ska ske med försiktighet. Vi rekommenderar att föremålen läggs i en behållare med tätt skruvlock, t.ex. en tom flytande tvättmedel flaska, som du märker tydligt med SKÄRANDE.  

Likaså ska behållare med okänt innehåll hanteras som FARLIGT AVFALL och sorteras separat.

Senapsgas kan forma hårda bärnstensfärgade klumpar, speciellt vid lite kyligare väder. Dessa är mycket giftiga och ska inte vidröras. Meddela kommunen om du misstänker att du hittat ett sådant fynd.

Nödraket eller andra explosiva föremål kan utlösas och skada både dig och de som står i närheten. Om du hittar en nödraket, kontakta polisen (telefon 114 14) och be om råd hur du ska göra.

Handgranater är mycket ovanliga fynd men om så sker ska du ringa 112 direkt. Rör inte föremålet och håll avstånd, sätt dig och andra i säkerhet.

Vad gör vi med skräpet?

Om ni planerar att dyka i en hamn, tänk på att kontakta någon ansvarig för hamnen för godkännande av dyket. Då kan ni fråga om hamnen har möjlighet att hjälpa till med att transportera bort skräpet ni hittar. Det går också att höra med er kommun om dom kan hjälpa till. Annars får ni själva köra upphittat skräp till återvinningscentralen. Beroende på hur länge sen hamnen städades och lite vart den ligger i förhållande till stan så kan ni räkna med att det kan komma upp en hel del stora saker så som kundvagnar, parkbänkar och cyklar. Ni kan till och med behöva ställa dit en container eller dylikt då.
 

Affischer om skräp

 

 

Kontakt