608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Vallentuna kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel samt plasthandskar. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. När kommunen mottagit materialet meddelas alla deltagarna, som hämtar materialet i kommunhusets reception. Adress: Tuna torg 1. För mer information se www.vallentuna.se

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 2/4 för att vara säker på att få material!

Aktiviteter i kommunen

Håll "Vallentuna" rent 2017
Städdagarna kommer att pågå under vecka 17 och avslutas med en gemensam samling den 27 april 2017 med enklare servering för deltagarna och diplom till barnen.

Den 27 april 2017 mellan 9-13 kan de deltagarna som anmält att de vill delta på den gemensamma samlingen vid gräsytan bakom Återvinninstationen vid ICA parkeringen i Vallentuna centrum. Där kommer finnas enklare servering samt ett diplom till barnen som tack för sitt engagemang. Inbjudan och anmälan mejlas separat till anmälda deltagare efter anmälningsdatumet den 2 april 2017.

Hantering av skräp
Deltagarna som deltar i den gemensamma samlingen tar med sig sitt skräp till samlingen. Där kommer möjlighet att kasta skräpet kostnadsfritt och besöka vår Mobila Återvinningscentral. Deltagare som inte vill delta i den gemensamma samlingen kastar skräpet i sina befintliga kärl. Extrahämtning går att beställa till Ragnsells kundtjänst:

Telefon: 08-795 47 40
E-post: roskund@ragnsells.se

Information om Håll ”Vallentuna” rent dagarna
Detaljerad information mejlas till alla deltagare efter sista anmälningsdagen den 2017-04-02. Viktigt att ni anger en korrekt och uppdaterad e-post adress.

Kontakt

Adam Gjerdrum: adam.gjerdrum@vallentuna.se eller 08-587 850 84

www.vallentuna.se

Kontakt