608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Botkyrka kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se https://www.botkyrka.se/klimat--miljo/avfall-och-atervinning/vi-haller-rent.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 2/4 för att vara säker på att få material!

Aktiviteter

Den 24 april deltar politiker i skräpplockningen tillsammans med barnen på Granens skola i Alby.

Den 25 april är Botkyrkabyggens personal ute och plockar skräp.

Kontakt

Annette Lundegård: annette.lundegard@botkyrka.se eller 070-183 63 27

https://www.botkyrka.se/klimat--miljo/avfall-och-atervinning/vi-haller-rent.html

Kontakt