608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Lidköpings kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. För information om materialutlämning med mera se www.lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljo-och-hallba...

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 26/3 för att vara säker på att få material!

Aktivitet

Föreningar städar Lidköpings centralort under sommarhalvåret.

Skolklasser kan delta i årets Biosfärutmaning som fokuserar på källsortering och skapande. Skaparutmaningen går ut på att eleverna i en klass tillsammans, av skräpet de funnit i sin omgivning, skapar ett djur som lever i vårt biosfärområde. Klassen tar också fram ett nytt ord för det vi idag kallar "skräp". För mer information, se http://vanerkulle.org/2016/12/30/biosfarutmaningen-2017

Kontakt

Yvonne Träff: yvonne.traff@lidkoping.se eller 0510-770193

www.lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljo-och-hallba...

Kontakt