608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Karlskoga kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se www.karlskoga.se/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljo/Vi-Haller-Rent.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent senast den 2/4 för att vara säker på att få material!

Aktivitet

"Vi håller rent" kommer i Karlskoga att vara fokuserat till den 26 april. Har ni möjlighet så planera in era insatser det datumet. Om det passar bättre så har ni självklart möjligheten att göra aktiviteterna ett senare datum. Utlottning av pris kommer ske till deltagande enheter!

Kontakt

Andreas Eriksson: andreas.eriksson@karlskoga.se eller 0586-61915

www.karlskoga.se/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljo/Vi-Haller-Rent.html

Kontakt