608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Ragunda kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se www.ragunda.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/miljoarbete-och...

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 2/4 för att vara säker på att få material!

Aktivitet

Vi kommer att besöka de förskolor som anmält sig och ordna en sorteringsaktivitet där barnen får sortera det skräp de plockat upp omkring förskoleområdena, samt att vi bjuder på saft och bullar.

Kontakt

Olav Elstad: olav.elstad@ragunda.se eller 070-2582152

www.ragunda.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/miljoarbete-och...

Kontakt