608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Värmdö kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/gronflagghallbarutvecklingiforskolorochskolor/skrapplockardagarna.4.208f26d6152bccdb86d693db.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 1/4 för att vara säker på att få material!

 

Kontakt

Johannes Forssman: Johannes.forssman@varmdo.se eller 08-570 471 92

www.varmdo.se/byggaboochmiljo/klimatochmiljo/gronflagghallbarutvecklingiforskolorochskolor/skrapplockardagarna.4.208f26d6152bccdb86d693db.html

Kontakt