608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Orusts kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. För information om materialutlämning med mera se http://www.orust.se/nyhetsarkiv/byggaboochmiljo/hallsverigerentanmalan.5.76277e4516193fabe3523daa.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 25/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Vi träffas i Mollösund och åker ev ut med båtar till Mollön som ligger strax utanför Mollösund. Eventet sker i samverkan med Ren och Attraktiv Kust. Alla som deltar får korv & bröd, kaffe och dricka.

Kontakt

Ulrika Marklund: ulrika.marklund@orust.se

http://www.orust.se/nyhetsarkiv/byggaboochmiljo/hallsverigerentanmalan.5.76277e4516193fabe3523daa.html

Kontakt