608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Tanums kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. För information om materialutlämning med mera se https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/gaturenhallningochsnorojning/vihallerrentkampanj.4.268933cf15a36400d1046259.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 25/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Gemensam städdag i naturreservat.

Kontakt

Lena Westersund: lena.westersund@tanum.se 0525-181 42

https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/gaturenhallningochsnorojning/vihallerrentkampanj.4.268933cf15a36400d1046259.html

Kontakt