608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Alingsås kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. Leverans sker till kontorsgruppen på Norrlandsgatan 3. Du som anmäler kontaktas när materialet på kontorsgruppen är sorterat och klart för avhämtning. Telefon till kontorsgruppen 61 70 24. För information om materialutlämning med mera se https//intranet3.alingsas.se

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 25/3 för att vara säker på att få material!

Information om avfallshanteringen

Driftledningen önskar återkoppling från varje enhet när sopsäckarna ska hämtas upp. Detta för att säckarna inte ska bli sent upphämtade. Driftledningen ska då informeras om var sopsäckarna kommer att placeras. Ring och informera måndag - fredag, 0322-61 70 80 mellan kl. 08.00-12.00 alternativt till Krille Ohlsson 070-675 09 50.

Information från driftledningen

Undvik grus och stenar i sopsäckarna. Varje sopsäck får max väga 15 kg per säck om de ska kunna hanteras.

Kontakt

Monica Persson: monica.persson@alingsas.se eller 0322-61 66 64

https//intranet3.alingsas.se

Kontakt