608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Borås stad

Material

Borås Rent och Snyggt stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15.

Materialet körs ut av Mobile Info Center under veckorna 17-18. Observera att materialet (påsar och säckar) körs ut till er under förutsättning att ni anmält er innan den 25 mars på hsr.se. Annars hinner vi inte sortera materialet och leverera det i tid. Vi frågor om leverans, ring 033-35 30 47

Barn i förskolan kommer att få ett eget diplom. Ni får själva skriva deltagarnas namn på diplomen.

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 25/3 för att vara säker på att få material!

 

Hämtning av skräp

Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.

Det material som inte går att sortera kan ni lägga i era sopkärl för brännbart avfall.

Om ni får mycket avfall som inte får plats i ordinarie kärl kan ni placera det bredvid era befintliga kärl så hämtar Borås Energi och Miljö det vid ordinarie tömning.

Skulle ni hitta farligt avfall eller skrymmande avfall som ni inte kan ta med er ber vi er kontakta Borås Energi och Miljös kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00 alternativt via mejl:

kund@borasem.se

 

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagarna för förskolorna/skolorna är 7-9 maj. Alla som deltar är med i en utlottning av fina priser, vilka delas ut på Djurparksdagen den 11 september. Då bjuds alla som deltagit i vårens kampanj in till Djurparken, där de får se djuren, bjuds på mat, brandbil, sopbil och polisbil finns på plats mm.

 

Kontakt

Åsa Skytt Jansson: asa.skytt@boras.se eller 033357219

Material
Masoud Jalilzadeh Marzouni : mobileinfocenter@boras.se eller 033-353047

www.boras.se/rentochsnyggt

Kontakt