608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Lidköpings kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. För information om materialutlämning med mera se https://lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljo-och-ha...

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 25/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Föreningar och högstadieklasser i Lidköping är välkomna att delta i skräpplockning/städning i centrala staden. Städperioden pågår från maj till september. Ersättningen per städområde och helg är 5 000 kronor, och går till föreningens verksamhet/klasskassa. Föreningen eller klassen ska i anmälan beskriva hur ersättningen kommer att användas, och ange ålder på deltagarna i städprojektet. Varje förening/klass ska anmäla minst två personer över 18 år som bedöms kunna ta ansvar för och leda ett städlag. Enheten Park–Gata kommer ha en informationsträff för samtliga städledare.

Kontakt

Yvonne Träff: yvonne.traff@lidkoping.se 0510-77 01 93

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljo-och-ha...

Kontakt