608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Kils kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se www.Kil.se/hallkilrent

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 1/4 för att få skräpplockarmaterial!

Kontakt

Dzejna Mujanovic: dzejna.mujanovic@kil.se eller 0554 19 158

www.Kil.se/hallkilrent

Kontakt