608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Arvika kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyheter/nyhetsarkiv/varmedikampenmotskrapet.5.79b54d631612e58f1b91ee82.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 1/4 för att få material!

Kontakt

Stina Dahlblom: stina.dahlblom@arvika.se 0570-826 36

http://www.arvika.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyheter/nyhetsarkiv/varmedikampenmotskrapet.5.79b54d631612e58f1b91ee82.html

Kontakt