621582
har plockat skräp med oss! Se vilka de är »

Järfälla kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16-17. För information om materialutlämning med mera se https://www.jarfalla.se

Obs! Anmäl er hos Järfälla kommun senast den 31/3 för att få material!

Anmälan

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/avfallochatervinning/naturstadning.4.640dac6b1300db73e7c800016329.html

Kontakt

Isabelle Myllyluoma: isabelle.myllyluoma@jarfalla.se eller 08-58028166
Materialfrågor
Johan Johansson:johan.johansson@jarfalla.se eller 08-58029866

https://www.jarfalla.se

Kontakt