621582
har plockat skräp med oss! Se vilka de är »

Botkyrka kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16-17. För information om materialutlämning med mera se Botkyrka kommuns hemsida »

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 31/3 för att få material!

Kontakt

Lina Norman: lina.norman@botkyrka.se eller 0708861253

https://www.botkyrka.se/klimatmiljo/avfallochatervinning/vihallerrent.4.4a23abd9158495687c9d119c.html

Kontakt