621582
plockade skräp med oss 2019.

Ystads kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 14-15. För information om materialutlämning med mera se https://ystad.se/bygg-miljo/avfall/kallsortering-och-atervinning/nedskra...

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 24/3 för att få material!

Kontakt

Emma Nilsson: emma.e.nilsson@ystad.se eller 0709477086

https://ystad.se/bygg-miljo/avfall/kallsortering-och-atervinning/nedskra...

Kontakt