530393
är redan med! Se vilka » Anmäl dig här

Vaxholms stad

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16-17. För information om materialutlämning med mera se www.vaxholm.se

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 31/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockning på skolgårdar och förskolegårdar i skolornas och förskolornas regi.

Kontakt

Myrna Selenius: myrna.selenius@vaxholm.se eller 0854170914

www.vaxholm.se

Kontakt