621582
har plockat skräp med oss! Se vilka de är »

Örebro kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16-17. För information om materialutlämning med mera se www.orebro.se/kretsloppslandet

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 31/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Vi inbjuder alla elever i årskurs 5 i Örebro kommun till en innehållsrik dag med aktiviteter i Stadsparken. Vi kommer att arbeta med miljöfrågor - både hur vi värnar om vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv. Det handlar om nedskräpning, återvinning, kretslopp, hållbar utveckling, samarbets- och värderingsövningar samt att utveckla sina argument. Syftet med dagen är att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper och samla argument för att som avslutning presentera argumenten i vårt eget ”speakers corner”.

Kontakt

Svante Ivarsson och Mita Moberg: kretsloppslandet@orebro.se, 019-21 21 83, 070-515 14 35 eller 070-355 14 79
Materialfrågor
Ewa Richardsson: ewa.richardsson@orebro.se eller 019-21 12 88

www.orebro.se/kretsloppslandet

Kontakt