621582
har plockat skräp med oss! Se vilka de är »

Ljusdals kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16-17. För information om materialutlämning med mera se www.ljusdal.se/vihallerrent

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 31/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Delar av förskolebarnen har under vintern fått eget skapande med återbruk och egen utställning. De har även varit på konstutställning, allt tillsammans med konstnär. Återbruk är även hett hos Arbetsmarknadsenheten som tillverkar möbler och kläder med hjälp av återvunnit material. I samarbete med Ljusdals Renhållning AB.

Under vecka 19 kommer uppmaningen om att plocka skräp gå ut till både kommunens anställda och allmänheten genom #ettskräpomdagen.

Som alltid är våra skol- och förskolebarn och deras lärare de största hjältarna med sina skräpplockarinsatser!

Kontakt

Emma Nordebo Snygg: emma.nordebo@ljusdal.se eller 065118347

Mareriallfrågor Anneli Westerlund: anneli.westerlund@ljusdal.se eller 0651 18125

www.ljusdal.se/vihallerrent

Kontakt