621582
har plockat skräp med oss! Se vilka de är »

Nybro kommun

Material

Kommunen stöttar förskolor, skolor samt barn- och ungdomsföreningar med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av sopsäckar, mindre skräppåsar samt en gåva till deltagande barn, som är en penna. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 14-15. För information om materialutlämning med mera se https://nybro.se/miljo-boende/vi-haller-nybro-rent/

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 24/3 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer senare.

Kontakt

Emma Adrian: emma.adrian@nybro.se eller 0481-45355
Materialfrågor
Anneli Eriksson: Anneli.Eriksson@nybro.se eller 0721633331

https://nybro.se/miljo-boende/vi-haller-nybro-rent/

Kontakt