7200000
ton plast hamnar i havet varje år. Var med och gör skillnad!

Gör skillnad för ditt hav!

Plast som snabbmatsförpackningar, vanliga plastpåsar och övrigt plastskräp som slängs på marken, förs ut till havet med regn, smältvatten och vindar. Där blir det kvar i evigheter. Med Ditt Hav vill vi stoppa flödet av skräp till havet. Vill du vara med? Börja med att inte slänga något skräp på marken eller i naturen.

Med stöd av:

Det kan du göra

Tacka nej till sugröret, plocka skräp, sprid en film på Facebook eller swisha en tjuga.

Fakta om skräpet

Vet du vilket skräp som är vanligast i våra hav? Och var det kommer ifrån?

Kontakt