Varför delta?

Sju skäl till varför du och din klass ska delta i Unga Reportrar

  1. Du vill att dina elever ska få lära sig mer om världen och människans situation utifrån ett hållbarhetsperspektiv – och själva känna att de kan bidra till en positiv förändring genom sina reportage
  2. Unga Reportrar ger dig som lärare en tydlig, enkel och rolig arbetsgång för hur ni kan arbeta med hållbarhetsfrågor i klassrummet.
  3. Du vill träna dina elever på journalistiska uttrycksformer och låta dem utveckla sina kommunikativa förmågor utifrån ett ämne de själva valt, som berör och engagerar dem.
  4. Du och dina elever får hjälp och stöd av oss under tiden och du får ämnesplaneringar, läroplanskopplingar och massor av inspirationsmaterial – kostnadsfritt!
  5. Studier har visat att många ungdomar tycker att det är viktigt med hållbarhetsfrågor. Autentiska frågor som berör och har samhällsförankring väcker intresse och engagemang hos eleverna!
  6. Du och dina elever får hjälp att sprida era reportage – även utanför skolans värld.
  7. Du som lärare vet att #ungakanförändra och vill att de ska göra det – med början i ditt klassrum!

Så kan lärare undervisa om hållbarhetsfrågor

Alla elever som lämnar skolan ska göra det med en känsla av handlingskompetens. Läs några forskarröster om lärande för hållbar utveckling!

Kontakt