Om tävlingen

Tävlingen är öppen för alla elever åk 6-9 och gymnasiet.

Kategorier

Tävlingen har tre kategorier:

 • Reportage
 • Foto
 • Film

Priser till vinnarna

Vinnaren i vardera kategori får diplom och pris, totalvinnaren kammar 10 000 kr till klassen och blir publicerad i Svenska Dagbladet. De vinnande bidragen får även möjligheten att tävla internationellt (efter att de översatts eller fått engelska undertexter).

Viktigt datum

Inkomna bidrag bedöms från och med 1 mars varje år så ett tips är att skicka in bidragen under perioden augusti - februari. Bidrag som skickas in efter 1 mars är med och tävlar nästkommande år.

Så skickar ni in bidragen

Läraren i klassen skickar in tävlingsbidragen. Varje elev behöver också ge sitt samtycke för publicering av personuppgifter genom att fylla i en samtyckesblankett.

Skicka in bidrag »
Ladda ner samtyckesblankett »

Tävlingsregler

Bidragen ska:

 • Innehålla elevens/elevernas namn, ålder, skolans namn och land.
 • Ha en tydlig koppling till ekologisk hållbarhet.
 • Fokusera på en lokal ekologisk hållbarhetsfråga eller problem, gärna med en global koppling.
 • Inkludera en eller flera möjliga lösningar.
 • Ha spridits till en lokal publik i minst tre kanaler. (t.ex. visats upp på skolan eller på skolans webb). Spara bildbevis/länkar på detta.
 • Följa upphovsrättsliga regler (med andra ord, var säker på att bilden eller musiken får användas på detta sätt och ange alltid källa och upphovsman/kvinna).
 • Ha en titel och angivna källor.
 • Vara rätt längd, storlek och format (se nedan):
 • Reportage: max 1000 ord + max tre bilder.
 • Foto: levereras i jpg, png, tif eller gif + max 150 ord om hur fotografiet kan kopplas till ditt ämne. Undvik bildcollage, text i bilden och överdriven manipulation av bilden. Fotografiet som ska vara av hög kvalitet (minst 1,0 MB).
 • Film: max 3 minuter lång och publicerad på Youtube.

Vad tittar juryn på?

Reglerna ovan ska självklart följas, men vad tittar juryn på mer? Här finns ett bedömningsstöd som juryn använder. Ta gärna hjälp av detta vid självskattning eller kamratbedömning.  

Här kan ni läsa om senaste tävlingen »

Vem sitter i juryn?

Juryn 2019 består av:

 • Gunvor Frykholm, biträdande redaktionschef på Svenska Dagbladet
 • Linus Meyer, fotograf och journalist
 • Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent

Frågor?

Vill du veta mer eller har frågor? Välkommen att kontakta oss:
E-post: ungareportrar@hsr.se

Frida Änghede, projektledare, Håll Sverige Rent
Telefon: 072-576 53 54

Kontakt