Så här går det till

Vad är Unga Reportrar – för ett hållbart samhälle?

Unga Reportrar är en journalistisk tävling som går ut på att eleverna (i grupp eller enskilt) får undersöka och göra ett journalistiskt arbete – ett reportage, en film eller ett foto – om ekologisk hållbarhet.  

Så här går det till 

1. Du som lärare anmäler dig till oss.

2. Sätt igång arbetet! Du som lärare kan du ta hjälp av våra planeringsförslag för att planera lektionerna. Eleverna kan inspireras och få hjälp av elevsidorna.

3. Du som lärare skickar in klassens bidrag till oss på Håll Sverige Rent. Vi visar upp några av dem på vår webbtidning The magazine. Ni deltar även i Unga Reportrars tävling med chans att vinna fina priser och tävla internationellt. Glöm inte att kolla tävlingsreglerna innan ni startar
 

Vilka kan vara med i Unga Reportrar?

Alla i årskurs 6–9 och gymnasiet kan vara med. Det är kostnadsfritt.

Gå med när ni vill – arbeta hur länge ni vill

Det är enkelt att vara med i Unga Reportrar! Ni kan sätta igång när ni själva vill under terminen. Det är ni som väljer hur många lektioner som ska avsättas, vilka hållbarhetsfrågor som ska undersökas och om ni gör film, foto eller reportage. Inkomna bidrag bedöms 1 mars varje år så ett tips är att skicka in bidragen under perioden augusti - februari. Läs mer om tävlingen här »

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta mer. 

Kontakt