Tips på källor

Skräp! En dödsfälla eller resurs?

Vad är det vanligaste skräpet? Var finns skräpet? Vem är det som skräpar ned? 
Håll Sverige Rents ”Skräprapport 2015” med statistik och fakta kring nedskräpning till land och havs.

Varje år flyter det upp mängder av plast på Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Varifrån kommer det? Vilka blir konsekvenserna för djur och natur och vad kan vi göra åt det?
FILM: Strömmar av plast. Om skräp som dödar (16 min)

Läs mer om skräpet på den svenska västkusten
Rapporten från Håll Sverige Rents kampanj Kusträddarna 2014

Delta eller starta en aktion som en del av lösningen på er fråga.
Var med i Sveriges största aktion mot nedskräpning. 

Spökgarn är fiskeredskap som på olika vis förlorats i haven och som fortsätter att fånga fisk i onödan under lång tid och där fisken utsätts för ett onödigt lidande.
Håll Sverige Rents Rapport om spökgarn vid vrak 2014

Hundratals ton fisk och även sälar plågas och dör i onödan varje år på grund av de spökgarn som driver omkring på havets botten och fortsätter att fånga fisk – trots att näten aldrig vittjas.
FILM: Under ytan fiskar spökgarnen

Allemansrätten innebär att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov. Men hur?
Fakta om allemansrätten från Håll Sverige Rent

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn.
Naturvårdsverket om vår unika allemansrätt.

Allmänhetens kunskaper om allemansrätten. 
SIFO-undersökning 2013

Animerad film om marin nedskräpning.
FILM: Sources and impacts of marine litter (3,50 min)

Idag förfasas vi, men frågan är hur man om 50 år kommer att se tillbaka på hur vi gör idag? 
FILM: Sjövett. Så här råddes man att hantera sopor 1964. (1,34 min)

Vad händer med burken jag pantar? Varför panta? 
Returpacks Pantamera ger fakta och inspiration pant.

Lär dig mer om hur och varför du ska sortera dina sopor eller följ en sopas väg.
På Sopor.nu finner du det mesta om sopor och avfall.

HISTORIA: I medeltidens städer tog man vara på allt användbart och slängde det som blev över utanför dörren.
På Stockholmskällans tema: Sopor kan du läsa om allt från sopor på medeltiden till 1700-talets skitbärarkärringar och dagens moderna återvinningscentraler.

Ett skolmaterial från Avfall Sverige. Om avfall och återvinning.
Sopskolan

Mer om återvinning. 
Avfall Sverige                                                                    

Nedskräpning i havet.
Havsmiljöinstitutet

Webbutställning  om bl.a. miljögifter, kemikalier och skräp i havet.
Hållbara hav

Om marin nedskräpning (på engelska)

Mikroplast: Det dolda hotet i havet. Följ med på en kappseglingsbåt i miljöforskningens tjänst, i jakten på havets osynliga plastskräp.
Ett reportage i Forskning och framstegEnergi! Miljöbovar eller lösningar?

En serie korta informativa ritfilmer om global uppvärmning och växthuseffekten och om hur vi människor påverkar klimatet.
Från Vetenskapsradion Klotet

Klimatförändringar.
Fakta och länkar från SMHI

Om klimatförändringar.
Naturvårdsverket.

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid KI ger en viktig och inspirerande föreläsning om energi, utveckling och rättvisa.
FÖRELÄSNING: The magic washing machine (9,15 min)

Res som en tjej, ät som en tonåring och bli aldrig en jättebebis.
Naturskyddsföreningens to do-lista för dig som vill klimatmaxa.

Klimatkaos bara kan stoppas om folk engagerar sig.
Naturskyddsföreningen listar viktiga argument för varför vi alla bör hjälpa till.

Ladda din vardag med grönt tänk!
Naturskyddsföreningen ger de enklaste tipsen och klokaste råden för dig som vill leva miljösmart.

Här kan du läsa om vad som menas med klimatförändringarna, vad du som privatperson kan göra för att leva lite mer klimatsmart i din vardag och hur WWF jobbar med klimatfrågan. 
WWF- Klimat!  

Europakommissionens material till ungdomar om klimatförändringar (på engelska)

Energimyndighetens webbsida om energi riktad till ungdomar

Vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi.
Tekniska muséets sida om energi och miljö.

Tema: Förnybar energi.
Läs om förnybar energi på forskning.se.

Tema Kärnkraft.
Frågor och svar på Forskning.se

Hur fungerar kärnkraft som energikälla, varför har det debatterats i över 40 år och hur tusan förvarar man radioaktivt avfall egentligen?
RADIO: Diskussionsprogram om kärnkraft SR P3

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här hittar du miljömålet Begränsad klimatpåverkan            

Dima Litvinov är miljöaktivist i Greenpeace. Hösten 2013 deltog han i en internationell protestaktion mot en rysk oljeplattform under vilken han greps under dramatiska former.
RADIO: En UR-produktion om eldsjälar (30 min)

 Konsumtion! Räcker jorden till? Vem drabbas?

Vi handlar, vem betalar.. Filmen är från 2002 men frågorna är fortfarande mycket aktuella och det är en film som berör.
En film från Swedwatch om klädindustrins baksida (30 min)

En kortfilm från Fair Action om hur kemikalier som används i skotillverkning påverkar miljön och de som arbetar i produktionen. 
FILM: Skavande skor (2013) (8 min)

Hur ser arbetssituationen ut för textilarbetarna som syr våra kläder?
FILM: En kortfilm från Fair Action (10 min)

Vad är Fairtrade och Fairtrade-märkta produkter?

Ett antal filmer från och om Fairtrade
FILM: Rättvisemärkta produkter -inte samma som Fair Trade Center

Medveten konsument ger tips på hur du som konsument kan tänka inom ett antal områden och vilka märkningar du kan titta efter.
Medveten konsumtion är en ideell förening som uppmärksammar konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin.

Kanske vill du skriva ett reportage om engagerad ”ekorecensent” på din ort eller varför inte bli en själv?
Medveten Konsumtions Ekoguide är för dig som söker second hand, eko, reko, vintage och klimatsmarta val i din hemstad. 

Ladda din vardag med grönt tänk!
Naturskyddsföreningen ger de enklaste tipsen och klokaste råden för dig som vill leva miljösmart.

En kortfilm från Naturskyddsföreningen om utfiskte och odlad fisk

Hur många planeter skulle krävas om alla levde som du?
Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck med hjälp av WWF:s klimatsmartskalkylator och få svaret.

Ett nätverk av organisationer har producerat rapporter och andra typer av informationsmaterial om hur klädindustrin fungerar.
Rena Kläder 

En samling ritfilmer om varorna vi köper.
FILM: Story of stuff (engelska)

Smart mode håller länge. Följ med Camilla Thulin och se mode som är gjort för att hålla.
FILM: Hållbart mode

Därför fortsätter vi konsumera trots att det är ohållbart. 
Artikel från forskning.se

Miljögifter och farliga ämnen i din vardag!

Information om kemikalier i vardagen.
Kemikalieinspektionens konsumentsida 

Tema: Miljögifter. 
Frågor och svar på Forskning.se

Hur undviker jag farliga ämnen i min vardag?
Tips från Naturskyddsföreningen.

En samling ritfilmer om varorna vi köper. Många tar upp problematiken kring miljögifter
FILM: Story of stuff

På Miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.
Här hittar du miljömålet Giftfri miljö

Om miljögifter.
Sidan Havet.nu drivs av Stockholms universitet och Umeå marina forskningscentrum

Webbutställning om bl.a. miljögifter, kemikalier och skräp i havet.
Hållbara hav

Miljöfarliga ämnen i havet.
Naturvårdsverket

Om miljögifter och vad du kan göra.
Greenpeace

Om oönskade ämnen i maten.
Livsmedelsverket

 Allmänna webbplatser om miljö och hållbar utveckling

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Här hittar du massor av fakta och aktuella undersökningar om nedskräpning till land och till havs, allemansrätten, återvinning och pant.

WWF
Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Här kan du hitta fakta, information och rapporter.

Naturvårdsverket
Den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Naturvårdsverket har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är en ideell förening som sätter rampljuset på miljöfrågor. Här kan du hitta bl.a. rapporter, kampanjer och filmer.

Globalportalen               
På Globalportalen har man samlat artiklar och nyheter om bistånd och världens utveckling, tips på aktiviteter, jobb och volontärresor. Informationen kommer från över 50 svenska ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund.

Klotet (P1)
Vetenskapsradion Klotet är Sveriges Radios internationella miljöprogram som handlar om de stora ödesfrågorna. Går det att stoppa den globala uppvärmningen? Vad kan hindra utrotningen av fler djurarter på jorden? Räcker maten för 10 miljarder människor framöver? Vad säger forskarna?

Fair Trade center
Fair Trade center är en ideell förening som jobbar för en rättvis internationell handel. Här finns material och filmer om hur varorna du handlar påverkar människor och miljö på andra platser.

Greenpeace
Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation. Här kan du läsa texter, blogginlägg och debattartiklar om flera olika miljöproblem

Miljöaktuellt
Miljöaktuellt är Sveriges största, oberoende tidning om hållbar utveckling (miljömässigt- och socialt ansvarstagande) 

KRAV
KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Här kan du hitta frågor och svar, artiklar och rapporter kopplat till KRAV.

Svanen och EU-Blomman
Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU-Blomman är EU:s officiella miljömärkning, Här kan du hitta fakta om dessa miljömärkningar

Supermiljöbloggen
På Supermiljöbloggen kan du läsa de mest aktuella nyheterna om miljö och klimat. Bloggen drivs helt ideellt.

Sustainknow
Videoföreläsningar om Hållbar Utveckling (Ekosystemtjänster, städers utmaningar m.m.)

Planeten
En roligt och spännande animation från Forskning.se om människan påverkan på världen utifrån olika aspekter.

Swedwatch
En ideell förening som granskar svenska företags fotavtryck i verksamhetsländerna. Granskningarna resulterar i rapporter, filmer och föreläsningar.        

Hållbarhetsguiden
Tips, metoder och inspiration om hållbar design.

Litteratur om hållbar utveckling
(Kungliga tekniska högskolan)

 

Kontakt