Läroplanskopplingar

Du och din klass kan arbeta med programmet i ett enskilt ämne eller kurs. Programmet fungerar också som ett stöd för de lärare eller arbetslag som vill arbeta tematiskt, övergripande och entreprenöriellt i sin undervisning. Här hittar du läroplanskopplingar.

Läroplanskopplingar Gy2011

Ämnen som särskilt anknyter till Unga Reportrar.

Läroplanskopplingar Lgr11

Ämnen som särskilt anknyter till Unga Reportrar.

Kontakt