Mer lärarstöd

Här hittar ni mer lärarstöd till arbetet med Unga Reportrar.

Arbetsplan / Elevblad

Dela ut detta elevblad så får dina elever stöd i att planera sitt arbete.

International Handbook for YRE

All information about the YRE program as well as tips for creating your media pieces. It also contains some examples for the teachers on how YRE can be implemented through curricula work at schools.

Så laddar du upp film

Det är enkelt att ladda upp filmer på webben. Gör så här!

Så sprider ni elevernas bidrag

Se gärna till att fler få ta del av dina elevers tankar, lösningar och reportage.

Kontakt