Välkommen till inspirationsträff med fokus på Globala målen

Fredagen den 23 november bjuder Håll Sverige Rent och World’s Children’s Prize i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan in till en inspirerande eftermiddag med fokus på hållbar utveckling. Vi välkomnar då lärare, pedagoger och rektorer från skolor i Stockholmsområdet. Vi kommer att vara i Djurgårdens Waldorfskolas fina lokaler precis intill Hagaparken. Det är kostnadsfritt att delta, anmäl dig senast 16 november. Välkommen!

13.30–14.00 Registrering och kaffe

14.00–14.30 Grön Flagg
Inspiration till teman, globala mål och skolans hållbarhetsarbete i stort. Kristina Van der Haar från Håll Sverige Rent berättar och visar exempel. 

14.30–15.00 Globala målen för hållbar utveckling
En presentation om lärande för hållbar utveckling med fokus på globala målen och hur de kan integreras i undervisningen. Karolina Sandahl berättar om Den Globala Skolans verksamhet samt ger tips på material och metoder.

15.00–15.30 World’s Children’s Prize programmet (WCP)
Ett exempel på hur en skola kan arbeta för allas lika värde, barns rättigheter, demokrati och global hållbar utveckling. Cecilia Söderlund berättar om hur hon arbetat med WCP-programmet.

15.30–16.00 Mingel

Adress: Djurgårdens Waldorfskola, Frösundaviks allé 15, Solna 

Anmälan till inspirationsträff fredag 23 november


Kontakt