Grön Flagg-dagen


Grön Flagg-dagen infaller varje år den 11 november. 2018 kommer vi att fira den 12 november. 

På Grön Flagg-dagen firar vi gemensamt det fantastiska arbete som görs av alla de skolor och förskolor som är med i Grön Flagg. Tillsammans arbetar vi för en mer hållbar framtid.  

Ta tillfället i akt och festa till det lite extra på förskolan eller skolan. Vi vill att Sverige ska lysa grönt av alla gröna flaggor. Hissa flaggan, visa upp vad ni har åstadkommit, sjung, håll tal och pynta grönt i lokalerna. Här hittar du bra material för att fira  »

Håll utkik i mailkorgen för att ta del av nytt material. 

I samband med Grön Flagg-dagen utser vi också Årets Grön Flagg-förskola och Årets Grön Flagg-skola och Årets Grön Flagg-gymnasium.
Läs mer om det här »

Kontakt