Årets Grön Flagg 2018

Vi på Håll Sverige Rent vill uppmärksamma det fantastiska hållbarhetsarbete som görs ute i skolor och förskolor. Därför lyfter vi varje år fram en förskola, en grundskola och ett gymnasium som har visat på ett stort engagemang och inspirerande arbete. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma detta för att stärka dem och inspirera fler.

Vinnare 2018 är:

Förskolan Trollet, Kalmar

Motivering: För ett arbete som innefattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. För en ökad förståelse för andra samhällsgrupper utanför förskolan. För deras kreativitet att använda naturmaterial samt för deras synliggörande av närproducerad mat. 

Tornhagsskolan, Linköping

Motivering: För ett arbete som har fokuserat kring att uppmuntra inflytelserika elever genom att de fått ta stor plats i arbetet för att skapa en hållbar skola. För en undervisning centrerad kring ett verklighetsnära perspektiv där även de globala målen har varit i fokus.

Nicolaiskolan, Helsingborg

Motivering: För den påverkan de haft på externa aktörer genom att bland annat ställa krav på palmoljefria caféverksamheter. För en kampanj som syftar till att få Helsingborgs skolor att minska sitt matsvinn, samt en antirökningskampanj.

Akademibokhandeln stödjer utmärkelsen Årets Grön Flagg-skola och förskola.

Nominerade förskolor 2018
Förskolan Stjärnflockan i Umeå
Montessoriförskolan Pyramiden i Borås
Gustav Adolfs förskola i Stockholm
Råda Mosse Förskola i Lidköping
Förskolan Trollet i Kalmar

Nominerade grundskolor 2018
Garnvindeskolan i Ale
Göteborgs högre samskola
Lilla Sätraskolan i Gävle
Misterhults skola i Oskarshamn
Tornhagsskolan i Linköping

Nominerade gymnasieskolor 2018
Björkängsgymnasiet i Borås
Nicolaiskolan i Helsingborg
Värnhemsskolan i Malmö

Jury
I juryn deltog förutom Håll Sverige Rent även representanter från WWF, SWEDESD (Uppsala Universitet) och Akademibokhandeln.

Kriterier:

1. Hållbar utveckling
Grön Flagg-arbetet ska ha ökat kunskapen och intresset för hållbarhetsfrågor hos barnen/eleverna. 

2. Demokratisk process
Barnen/eleverna ska ha getts möjlighet att påverka innehållet i resan och varit delaktiga i planering och utformning.

3. Handlingskompetens
Barnen/eleverna ska ha getts möjlighet att sprida resultatet av sitt arbete utanför skolan för att inspirera och påverka andra att arbeta med hållbarhet i fokus, eller för att påverka för en mer hållbar närmiljö.

 

Årets Grön Flagg-skola 2017

Almåsgymnasiet, Borås 

Årets Grön Flagg-förskola 2017

Solbackens Montessoriförskola, Åkersberga

2017 delades även ett hederspris ut till Lilla Sätraskolan i Gävle. 

Läs mer om utmärkelsen 2017 här

 

Kontakt