Vår filosofi

Hur undervisar vi om hållbarhetsfrågor så att eleverna inte bara får kunskap om problemen utan att ämnet också väcker intresse och engagemang? Här presenteras ett axplock av forskning inom området. Läs Vår filosofi och diskutera med dina kollegor!

Ur Vår filosofi: "Det är viktigt att undervisa om allvarliga framtidsfrågor och pedagoger behöver inte vara rädda för att väcka oro hos eleverna. Istället gäller det att hjälpa unga att hantera sin oro på ett konstruktivt sätt. Detta kan underlättas genom att fokusera på hopp och visa på den glädje som det kan innebära att vara engagerad i viktiga samhällsfrågor och i ett positivt förändringsarbete. För att få en känsla av hopp är det viktigt att känna att det är möjligt att göra någonting själv för att påverka, men också att ha tilltro till att andra aktörer gör något."

Kontakt