Att inte skada skog och mark

Allemansrätten ger dig en fantastisk möjlighet att gå och springa, cykla, rida och åka skidor i naturen. Men du får inte göra det var som helst.

Till exempel får du inte göra det på en åker eller äng med nysådd eller växande gröda, skogsplanteringar eller andra planteringar. Ibland kan det vara svårt att avgöra, speciellt vid till exempel en stubbåker. Fråga därför alltid markägaren innan du beträder området.

Och om du är en av många som gör samma sak – tänk på att ni tillsammans kan skada naturen även ifall du ensam inte gör någon skada.

Du som rider eller cyklar i terrängen – var extra försiktig. Undvik mjuka stigar och känsliga marktyper. Tänk på att undvika att göra nya stigar!

I nationalparker, naturreservat eller andra skyddade områden finns det ofta särskilda bestämmelser kring allemansrätten. Det kan innebära att allemansrätten är utökad eller att den är begränsad. Det finns ofta skyltar som berättar vad som gäller där just du är. Annars kan du vända dig till kommunen.

Kontakt