Att köra motorfordon i skog och mark

Det ingår inte i allemansrätten att köra med motordrivna fordon i terrängen. Terrängkörning är med vissa undantag förbjudet. Inte ens markägaren får köra i terrängen, så länge hen inte utför jord- eller skogsbruk. Exempelvis kan terrängkörning vara tillåtet i samband med skogsbruk, jakt, renskötsel eller räddningstjänst.

Det är också tillåtet att köra snöskoter i snötäckt terräng, så länge körningen inte skadar naturen men man får naturligtvis inte köra där det finns ett förbud.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det omedelbart intill vägen, om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Kontakt