Att tälta i naturen

Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Tänk på att tälta på tålig mark, och inte på använd betesmark eller på mark som används för jordbruk eller plantering.

Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler, ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns anslagstavlor i området som visar vad som gäller.

Om ni är många som ska tälta eller om du är nära ett boningshus behöver du be markägaren om tillstånd. Om du har husvagn eller husbil är kraven större.

Känner du dig osäker – fråga markägaren.

Kontakt