Elda i naturen

Du får elda under säkra förhållanden i naturen, så länge det inte råder eldningsförbud.

Välj en plats för elden där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen, helst på redan iordningsställda eldstäder. Tänk på att mossa, torv eller jordig skogsmark är ett dåligt alternativ eftersom elden lätt kan sprida sig och till och med ligga och pyra för att blossa upp vid ett senare tillfälle.

Elda aldrig på klippor - berget kan spricka av värme. Och elda inte om det finns någon som helst risk för brand.

I nationalparker och naturreservat gäller ofta särskilda regler för eldning, ibland kan det vara helt förbjudet. Det finns anslagstavlor i sådana områden, där du kan se vad som gäller. Om det finns skäl för brandrisk kan det bli eldningsförbud.

Kontakt