Hur nära ett hus kan jag gå?

Du får inte passera över någons privata tomt. En tomt är området närmast ett hus där det bor någon. De som bor i huset ska helt enkelt få vara i fred. Tänk på att det inte alltid finns ett staket runt en tomt och är insynen fri måste du hålla dig på längre avstånd. Visste du att det är faktiskt ett brott mot hemfriden att gå för nära ett boningshus?

Exakt vilket avstånd som gäller är dock svårt att säga. En tomt är vidsträckt kring bostadshus, är du längre bort än 60-70 meter är du förmodligen på den säkra sidan. Men området är betydligt mindre kring till exempel ekonomibyggnader, båthus och badhus. En tomt finns i princip bara kring byggnader. Men om du är osäker – fråga om möjligt markägaren eller håll avstånd!

För djupare information om vad som gäller kring hemfridsbrott och tomter rekommenderas boken "Allemansrätten - vad säger lagen?" av professor Bertil Bengtsson, som finns att ladda ner på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontakt