Cykling

Naturen är din arena när du cyklar där. Var rädd om den!

Du får cykla både i naturen och på enskilda vägar men ha koll på allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller.

TÄNK PÅ ATT:

  • Ta det lugnt när andra är i närheten och lämna företrädare för vandrare och ryttare
  • Tänk på att tomter, planteringar eller åkrar med växande gröda inte ingår i allemansrätten
  • När det är blött i markerna är påverkan på mjuka stigar större – tänk till en extra gång
  • Lavmarker, kärrmarker, berghällar med mossor och lavar är känsliga marker, var försiktig eller undvik
  • Cykling är tillåten på många motionsslingor men ibland kan den vara förbjuden, information bör finnas på plats eller på kommunens hemsida
  • Naturreservat och nationalparker är oftast områden med höga naturvärden och cykling kan i vissa fall vara begränsad eller otillåten, är du osäker kolla med länsstyrelse eller kommun
  • Är ni en stor grupp eller organiserad verksamhet – ta kontakt med markägaren först

Allemansrättens Code of conduct

Det är viktigt att vi respekterar den allemansrätt vi har idag så att vi har kvar vår unika möjlighet att använda naturen även i framtiden!

Kontakt