Ridning

Naturen är din arena när du rider där. Var rädd om den.

Du får rida fritt i naturen. Men tänk på att hästen är tung och hovarna hårda, och risken för markskador är stor. Och tänk på att om du rider samma väg ofta kan slitaget bli stort. Detsamma gäller om ni är flera som rider tillsammans. Respektera alltid allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Men det finns vissa speciella saker att tänka på när du rider.

TÄNK PÅ ATT:

  • Inte rida på mjuka stigar, blöta marker och annan ömtålig mark som ängar, hagar, lavmarker och kärrmarker.
  • Hästens hovar kan skada trädens rötter, vilket kan leda till rotröta.
  • Hålla koll på skyltar. Det kan vara förbjudet att rida på vissa ställen - i så fall står det Ridning förbjuden. Det kan också finnas skyltar som visar var det är bäst att rida, så kallade anvisningsmärken.
  • Inte rida i markerade eller uppåkta skidspår.
  • Prata gärna med markägaren innan du rider ut och kom överens om var det är bäst att rida. Kontakta alltid markägaren om ni är en stor grupp eller organiserad verksamhet.
  • Lämna företräde för de som springer eller vandrar!

Kontakt