Våra vänner

Ett antal organisationer, föreningar och personer är precis som vi är rädda om vår unika allemansrätt. Här kan de se alla våra vänner som på olika sätt stöttar oss i vårt arbete. Vi är mycket glada och tacksamma för alla våra vänner.

Naturvårdsverket

Kampanjen är en del av den särskilda satsning på allemansrätten som Håll Sverige Rent har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att driva.

Orienteringsförbundet

Allemansrätten och tillgången till mark och hur den nyttjas är viktiga frågor för orienteringen och framtidens utövning av sporten. Orienteringsförbundet bedriver idag själva ett aktivt arbete för ta ett ansvar för allemansrätten och stöttar samtidigt kampanjen genom att sprida information till orienteringsrörelsen.

Ridsportsförbundet

Stöttar kampanjen genom att sprida information till ridsportsrörelsen.

Klätterförbundet

Att säkra tillgången till klätterklippor är ett prioriterat område inom Svenska Klätterförbundet. Förbundet arbetar aktivt för att sprida information om allemansrätten och kampanjen.

Svenska Kiteförbundet

Svenska Kiteförbundet tycker att det är viktigt att värna allemansrätten, inte minst för att göra kitesurfing samt snowkiting tillgängligt för alla intresserade. Svenska Kiteförbundet stöttar kampanjen genom att sprida information till aktiva utövare för att belysa rättigheter och skyldigheter när man nyttjar vår natur – vår arena.

Svenska vågsurfingförbundet

Svenska vågsurfingförbundets medlemmar älskar havet och kusten. Enligt förbundet är hela Sveriges långa kust fantastiskt vacker, och där vågorna bryts längs stränder, vikar och uddar är deras arena. Men arenan kan aldrig tas för givet och därför är allemansrätten så viktig och något som vi ska vara rädda om. Förbundet stödjer kampanjen genom att sprida information om allemansrätten till alla som surfa längs Sveriges kuster.

HappyMTB

HappyMTB är ett forum om mountaunbikecykling som stödjer kampanjen genom att sprida information om allemansrätten.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Verksamheten bedrivs med folkbildningsmässiga metoder och inom profilområdena Natur, djur, miljö och kultur. Medlemsorganisationer ger förbundet en grön profil: Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, Svenska Jägareförbundet och Ornitologerna är några av de många föreningar som förbundet arbetar nära. Allemansrätten är ett ämne som ligger förbundet varmt om hjärtat eftersom det handlar om folkbildning och naturupplevelse i balans. Studieförbundet arbetar aktivt för att sprida information om allemansrätten och kampanjen.

Naturens år

Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. 2013 är temat ”Uteåret” och nätverkets medlemmar har möjlighet att sprida information om kampanjen.

Centrum för Naturvägledning

Centrum för Naturvägledning har bidragit med kunskap i utvecklingen av kampanjen "Var rädd om din arena" och arbetar aktivt för att sprida information om allemansrätten och kampanjen.

Scandinavian Outdoor Group

Scandinavian Outdorr Group är en branschorganisation som stödjer kampanjen genom att sprida information om kampanjen till medlemsföretag.

Svenska Turistföreningen

STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism. De är en av landets största ideella föreningar med ca 270 000 medlemmar. STF har lärt känna Sverige i över 125 år och har många roliga och spännande äventyr att guida till. STF värnar och slår vakt om allemansrätten. Det innebär bland annat att STF värnar om att upplevelsen på annans mark och vatten ska vara fri för både enskilda, ideella och kommersiella aktörer. Bär, svamp och liknande ska kunna plockas fritt för enskilt bruk. De skyddar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. STF arbetar aktivt för att sprida information om allemansrätten och kampanjen. 

Svenska Seglarförbundet och SSF Seglarskola

Svenska Seglarförbundet och SSF Seglarskola ser idrotten segling som en möjlighet för människor att skaffa sig både kontakter och upplevelser för livet. De förknippar svensk segling med miljö, frihet, glädje, laganda, ärlighet och uthållighet. Därför önskar förbundet att alla ska ha möjlighet att segla längs våra fina kuster och vara ute i naturen och arbetar därför aktivt tillsammans med Håll Sverige Rent för att värna om vår arena.

Sportfiskarna

Sportfiskarna värnar om vår arena och sprider information om allemansrätten och kampanjen. Med över 90 000 sjöar, många stora och små vattendrag och en flera hundra mil lång kuststräcka är förutsättningarna i Sverige fantastiska för fiske. Sportfiskarna tar varje år ut 10 000-tals barn och unga på fiske och förmedlar samtidigt grunderna i allemansrätten. Ett väckt fiskeintresse hos ett barn ger ofta ett livslångt intresse för naturen och miljön. 

Scouterna

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva häftiga äventyr tillsammans med kompisar i Sverige och världen - att vara en av 45 miljoner i en global fredsrörelse. I Scouterna är friluftslivet en del av pedagogiken och en metod för att hjälpa barn och unga i deras personliga utveckling. De tiotusentals scouter som varje vecka har skogen, fjället, parken och sjön som arena, vet hur viktigt det är att ta ett gemensamt ansvar! Därför jobbar Scouterna aktivt med att sprida information om allemansrätten och kampanjen.

Fjällfararnas Vita och Gröna Band

Fjällfararnas Vita och Gröna Band är en icke vinstdrivande organisation med syftet att inspirera till och främja utvecklingen av långturer i vår skandinaviska fjällkedja. Genom att för egen maskin färdas den 130 mil långa sträckan kan man få utmärkelsen Vita eller Gröna Bandet. Självklart ska turen genomföras med största möjliga natur- och kulturhänsyn. Ambitionen och förhoppningen är att lyfta viktiga frågor som allemansrätt, bevarande och utveckling av våra fjälleder samt motverkande av nedskräpning i fjällen. 

Utsidan

Utsidan är en mötesplats för alla äventyrs- och friluftsintresserade. På Utsidan finns artiklar, bloggar, diskussionsforum, produktrecensioner, prylmarknad med mera. Många friluftsaktiviteter finns representerade på Utsidan och att informera om allemansrätten och vad som gäller för olika aktiviteter känns helt rätt. 

 

Kontakt