7200000
ton plast hamnar i havet varje år. Var med och gör skillnad!

Om kampanjen

Om ingenting görs kommer det finnas mer plast än fisk i haven 2050.

Ditt Hav är ett treårigt initiativ av Havs- och Vattenmyndigheten och Håll Sverige Rent för att väcka uppmärksamhet kring det faktum att våra hav håller på att bli översvämmade av plast.

Vi tror att om vi alla blir medvetna om problemet kan vi också förändra våra beteenden till det bättre och vända den skrämmande utvecklingen.

Kontakt